Opinie o Nas
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SPRZEDAŻY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

Wstęp 

Sklep internetowy euroelectro.eu prowadzony jest przez:
Audio Video Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kurantów 34, (02-873) Warszawa, tel.: (22) 331 55 31, fax: (22) 331 55 00, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141174, NIP: 526-10-36-502, REGON: 011254203, o kapitale zakładowym 105.000,00 zł opłaconym w całości (dalej: „Usługodawca”).

do góry | powrót

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Magazyn – magazyn centralny zlokalizowany w Warszawie (02-873), przy ul. Kurantów 34, w którym następuje kompletowanie zamówień złożonych przez Klientów.
 2. Sklep Internetowy euroelectro.eu – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem domeny internetowej: www.euroelectro.eu
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu Internetowego euroelectro.eu, w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego euroelectro.eu, w którym widoczne są dla Klienta produkty prezentowane do zakupu oraz możliwe jest ustalenie i modyfikacja informacji dotyczących zamówienia, w tym ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, wybranie formy płatności i sposobu dostawy. Koszyk umożliwia również wpisanie kodu rabatowego.
 6. Kod rabatowy - specjalny ciąg liczb lub znaków, który uprawnia Klienta i/lub Klienta Sklepu fizycznego do uzyskania określonego rabatu na Produkty.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w którym wskazana jest liczba oraz rodzaj Produktów.
 8. Strona produktowa – strona Sklepu internetowego euroelectro.eu, na której zamieszczone są informacje dotyczące oferowanych produktów.
 9. Podmiot realizujący płatności – podmiot współpracujący z Usługodawcą w ramach pośrednictwa przy realizacji płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej lub za pomocą przelewu bankowego.
 10. Centrum Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu: +48 22 331 55 31 lub adresem e-mail: sklep@euroelectro.eu
 11. ePrzelew - usługa polegająca na udostępnieniu Sklepowi Internetowemu możliwości łatwego przyjęcia płatności online za pomocą przelewów bezpośrednich. Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden ze sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostaje przekierowany na stronę internetową sklepu.
do góry | powrót

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego euroelectro.eu, składania zamówień na prezentowane produkty, zasady wysyłki i odbioru zamówionych przez Klienta produktów, zapłaty za produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy, a także zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego euroelectro.eu, przeglądania treści prezentowanych produktów oraz zamawiania produktów niezbędne są:
  1. komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową, która spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   3. Google Chrome w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   4. Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   5. Safari w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   6. minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli,
   7. w przypadku pobierania dokumentów, do ich otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Reader.
  2. lub urządzenie mobilne (telefon lub tablet) z dostępem do Internetu, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. z systemem Android w wersji 2.3 lub nowszej lub
   2. z systemem iOS w wersji 6.0 lub nowszej lub
   3. z systemem Windows Phone w wersji 7.0 lub nowszej,
   4. minimalna rozdzielczość ekranu 480x800 pikseli.
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 3. Klient ma prawo i obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego euroelectro.eu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient nie może dostarczać Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego euroelectro.eu spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta i niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 5. Do przeglądania treści i asortymentu Sklepu Internetowego euroelectro.eu nie jest wymagana rejestracja przez Klienta, a korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
 6. Składanie zamówień na prezentowane w Sklepie Internetowym euroelectro.eu produkty nie wymaga rejestracji.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, raty oraz szybkie płatności internetowe przeprowadzane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
do góry | powrót

§3 Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego euroelectro.eu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zauważone nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego euroelectro.eu mogą być zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta.
 3. Reklamacje dotyczące produktów Klient może zgłaszać zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
do góry | powrót

§4 Informacje produktowe

 1. Prezentowane informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego euroelectro.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta, które są zależne od wyboru sposobu dostarczenia zamówionych produktów do Klienta, wartości zamówienia i są podawane w Koszyku podczas wyboru sposobu dostawy przez Klienta.
 4. Łączny koszt zamówienia produktów obejmujący ceny produktów wraz z kosztami dostawy podawany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian cen produktów w dowolnym momencie, w tym prowadzenia oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych, przy czym zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej bądź wyprzedażowej.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym euroelectro.eu nie mogą być łączone, o ile w regulaminie danej promocji nie określono inaczej.
do góry | powrót

§5 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane przez Klienta na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego euroelectro.eu przez siedem dni w tygodniu oraz dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
 2. Usługodawca realizuje wyłącznie Zamówienia z dostawą na terenie Polski.
 3. Celem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym euroelectro.eu należy:
  1. Wybrać produkt przyciskiem „Szczegóły” celem pokazania informacji szczegółowych o produkcie, a następnie użyć przycisku „Dodaj do koszyka”;
  2. Wybrać sposób dostarczenia produktu;
  3. Klient w trakcie realizacji zamówienia ma możliwość wpisania Kodu rabatowego jeśli został mu on udostępniony, np. z reklamy sklepu, newslettera, bądź innych źródeł w których Usługodawca prowadzi działania promocyjne;
  4. Wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, dane do faktury jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, numer telefonu do kontaktu z kurierem oraz adres e-mail;
  5. Klient ma możliwość wpisania własnych uwag dotyczących realizacji zamówienia w polu „Uwagi”. Wpisane w tym polu informacje zostaną dostarczone do Centrum Obsługi Klienta wraz z zamówieniem;
  6. Kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup” w oknie podsumowującym zamówienie, co jest równoznaczne z zobowiązaniem do zapłaty w sposób udostępniony przez Sklep Internetowy euroelectro.eu. Powyższe znajduje zastosowanie również dla płatności w formie gotówki przy odbiorze przesyłki.
 4. Klient uiszcza opłatę za zamówione produkty stosownie do swojego wyboru: gotówką przy odbiorze, przelewem bankowym.
 5. W przypadku wyboru płatności z góry należy opłacić wartość zamówienia w jeden z przewidzianych w systemie sposobów płatności. Zamówiony produkt może zostać dostarczony Klientowi stosownie do jego wyboru:
  1. Przesyłką kurierską na adres wymieniony przez Klienta w zamówieniu;
 6. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilościowego danego produktu objętego jednym Zamówieniem.
 7. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w przypadku wybranych produktów lub ilości zamawianych produktów. W przypadku wystąpienia takiego ograniczenia Usługodawca poinformuje Klienta o jego istnieniu przed złożeniem Zamówienia.
 9. W przypadku braku zamówionego produktu w Magazynie lub niemożliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 10. W przypadku braku zamówionego produktu w Magazynie lub niemożności realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka powiadomi Klienta o fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. W sytuacji, gdy realizacja części zamówienia będzie niemożliwa, Usługodawca może zaoferować Klientowi:
  1. Całkowite anulowanie Zamówienia - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania zamówienia;
  2. Zrealizowanie części Zamówienia i anulowanie tej jego części, której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania pozostałej, niedostarczonej części zamówienia;
  3. Podział Zamówienia i określenie nowego terminu realizacji tej jego części, w odniesieniu do której realizacja nie jest możliwa w początkowo określonym terminie - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie wysyłka zamówionych produktów zostanie podzielona na kilka odrębnych części, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z tego tytułu ponad koszt pierwotnie przewidziany dla realizacji pełnego Zamówienia Klienta;
  4. W przypadku niedokonania przez Klienta wyboru żadnego z zaoferowanych w pkt 11 niniejszego paragrafu sposobów realizacji Zamówienia, Usługodawca dostarczy Klientowi te produkty, które mogą zostać dostarczone w terminie, a pozostała część zamówienia zostanie anulowana, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w którym została ona zrealizowana zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 regulaminu;
  5. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy w sytuacji opisanej w pkt 10 niniejszego paragrafu lub gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w całości;
  6. W przypadku anulowania Zamówienia, gdy zapłata za zamówione produkty została przez Klienta dokonana z góry, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na zasadach określonych w § 12 regulaminu;
  7. W przypadku, gdy Klient poda błędne dane, a w szczególności błędny adres dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
do góry | powrót

§6 Formy płatności

 1. Za zamówienie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
  1. Przed odbiorem zamówionego produktu – płatność z góry – przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z akceptowanych przez Usługodawcę w danym momencie systemów płatniczych;
  2. Podczas odbioru zamówionego produktu pod wskazanym przez Klienta adresem – gotówką (tzw. przesyłka „za pobraniem”). Maksymalna kwota pobrania to 6500 zł.
 2. Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia właściwego wykonania płatności ze strony podmiotu realizującego płatności lub prawidłowego złożenia Zamówienia z wykorzystaniem opcji zapłaty gotówką przy odbiorze.
 3. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie z góry korzystając z opcji przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
 4. Klient nie ma możliwości zapłaty z góry za część Zamówienia, a za pozostałą część Zamówienia przy odbiorze.
 5. Klient ma możliwość skorzystania z ważnego Kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego euroelectro.eu lub innego współpracującego z Usługodawcą podmiotu. Kody rabatowe posiadają okres ważności podczas którego można z nich skorzystać. Po upływie daty ważności Kod przestaje być aktywny i nie ma możliwości skorzystania z niego.
 6. Kod rabatowy nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 7. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym Kodem rabatowym, ani żadnymi innymi promocjami, chyba że regulamin konkretnej promocji przewiduje inaczej.
do góry | powrót

§7 Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w Koszyku przy składaniu Zamówienia oraz potwierdzony w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Treść wiadomości email stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Termin dostawy może również zostać wcześniej ustalony podczas kontaktu telefonicznego pracownika Usługodawcy z Klientem.
 2. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić najkrótszy możliwy czas oczekiwania Klienta na dostawę korzystając z autoryzowanych i wiarygodnych źródeł dostaw produktów. W większości przypadków, o ile nie ustalono inaczej z Klientem, Zamówienie może być przygotowane do wysyłki w dniu roboczym, następującym po dacie złożenia Zamówienia, co jest uzależnione od dostępności produktu. Dostępność produktów podawana jest przy opisie szczegółów produktu w czasie rzeczywistym pozwalając na ich rezerwację w Koszyku.
 3. Zamówiony produkt może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski przesyłką kurierska.
 4. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio:
  1. Niezależnie od kwoty zakupów czy wyboru sposobu płatności, wszystkie produkty wysyłamy gratis.
 5. Usługodawca nie realizuje dostaw kurierskich z terminem dostawy na sobotę, chyba że inaczej zostało ustalone z Klientem.
do góry | powrót

§8 Reklamacje

 1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty wydania towaru.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych oraz powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.
 3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Wzór dokumentu reklamacyjnego można pobrać tutaj: Formularz zgłoszenia naprawy Thomson.pdf.
 5. Jeżeli sprzedany przedmiot ma wadę (jest niezgodny z umową) Klient może żądać naprawy (usunięcia wady) lub wymiany na nowy egzemplarz wolny od wad albo obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienia od umowy).
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeżeli Klientem jest konsument decyzja czy żądać naprawy czy wymiany na inny egzemplarz należy do niego, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 8. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zgodnie z żądaniem Klienta naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy albo obniży cenę lub zwróci należność w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu rozpatrzenia reklamacji konsument może:
  1. Złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej (postępowanie bezpłatne);
  2. Skorzystać z mediacji przed Inspekcją Handlową (postępowanie bezpłatne);
  3. Zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta (postępowanie bezpłatne);
  4. Złożyć pozew do sądu powszechnego.
 10. Klient kupujący produkt w celu powiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą posiada prawo złożenia reklamacji stosownie do odpowiednich w tym zakresie przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu jest ograniczona do kwoty jaką Klient zapłacił Usługodawcy za dany produkt.
do góry | powrót

§9 Rękojmia i gwarancja

 1. Sklep Internetowy euroelectro.eu ma obowiązek dostarczyć Klientowi zamówione produkty wolne od wad, tzn. zgodne z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu.
 2. Oferowane przez Usługodawcę produkty objęte są rękojmią sprzedawcy lub dystrybutora, której warunki podane są w dołączonej karcie gwarancyjnej. O ile nie podano inaczej, standardowy okres rękojmi dla produktów oferowanych w Sklepie Internetowym euroelectro.eu wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Niezależnie od rękojmi sprzedawcy niektóre produkty mogą być objęte dodatkowo gwarancją producenta, której szczegółowe warunki określa dokument gwarancji dołączony do danego produktu. Skorzystanie z praw wynikających z gwarancji producenta nie ogranicza możliwości korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.
 3. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi albo gwarancji. Należy wówczas złożyć reklamację stosownie do zapisów § 8 regulaminu.
do góry | powrót

§10 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu kiedy produkty nie zostały przygotowane do wysyłki, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu kupionego w Sklepie Internetowym euroelectro.eu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu, stosownie do zapisów art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy ewentualnych kosztów z tego wynikających.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego należność tj. cenę Produktu i standardowy koszt jego dostarczenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia oświadczenia oraz zwrotu zamówionego przedmiotu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: Załącznik nr2 euroelectro.eu.pdf lub w stopce strony w sekcji „obsługa klienta”.
 6. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy i nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze Klient zobowiązany będzie zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta do zwrotu faktycznych i bezpośrednich kosztów przesyłki zwrotnej.
do góry | powrót

§11 Zwrot należności

 1. Zwrot należności zapłaconej przez Klienta będzie dokonany w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:
  1. Anulowania zamówienia;
  2. Zwrotu produktu wynikającego z odstąpienia od umowy;
  3. Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Usługodawca dokona zwrotu należności zapłaconej przez Klienta:
  1. Na rachunek bankowy Klienta powiązany z karta kredytową lub kartą płatniczą jeżeli należność za zamówienie była opłacona z góry przelewem lub kartą kredytową lub przy odbiorze u kuriera;
 3. Kwota zwracana klientowi w przypadku odstąpienia od umowy (w sytuacji płatności „z góry”) i nieodebrania przez Klienta wysłanego do niego towaru, będzie poprzez potrącenie umniejszona o bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, który zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta oraz § 11 niniejszego regulaminu ponosi Klient.
do góry | powrót

§12 Promocje i wyprzedaże

 1. Na stronach Sklepu Internetowego euroelectro.eu mogą zostać podane informacje o promocjach obniżających cenę Produktu określoną każdorazowo na stronie właściwego towaru.
 2. Produkty oferowane w zakładce Wyprzedaże są produktami, których obniżona cena specjalna może wynikać z faktu, iż:
  1. Produkt może pochodzić ze starszej serii;
  2. Sklep lub Dystrybutor kończy sprzedaż tego produktu;
  3. Produkt pochodzi z ekspozycji.
 3. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia, wówczas obniżenie ceny nie będzie widoczne na stronie produktu, lecz przy finalizowaniu Zamówienia w Koszyku.
 4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami w Sklepie Internetowym euroelectro.eu z wyłączeniem sytuacji kiedy jest to wyraźnie dozwolone.
 5. W przypadku, gdy Klient zamówił zestaw promocyjny, rezygnacja z jego zamówienia, o której mowa w § 11 może dotyczyć tylko całego zestawu promocyjnego.
do góry | powrót

§13 Zużyty sprzęt elektroniczny

 1. Usługodawca informuje, ze zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt tego typu. Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
 2. Stosownie do powyższych uregulowań prawnych przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Sklepie Internetowym euroelectro.eu:
  1. Klient ma możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaj poprzez dostarczenie go na własny koszt na adres Magazynu.
  2. Informacje o innych funkcjonujących na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych udostępniane są przez urząd gminy, na stronach internetowych danych urzędów lub w inny przyjęty w danej gminie sposób.
do góry | powrót

§14 Newsletter

 1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zaznaczając stosowne pole opcji na stronie internetowej.
 2. W przypadku wyrażenia zgody Klient będzie otrzymywać na podany adres e-mail newsletter Sklepu Internetowego euroelectro.eu tj. wysyłane przez Usługodawcę, informacje handlowe w imieniu swoim i na zlecenie osób trzecich.
 3. 3. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, samodzielnie klikając opcję „wypisz z newslettera” w stopce otrzymanego newslettera lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta sklep@euroelectro.eu
do góry | powrót

§15 Postanowienia końcowe

 1. Informacje produktowe prezentowane na stronach Sklepu Internetowego euroelectro.eu nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje produktowe odpowiadały aktualnemu stanowi faktycznemu oraz funkcjonalności wszystkich produktów. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów pisarskich w opisach produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
 3. Wszystkie używane na stronie Sklepu Internetowego euroelectro.eu nazwy produktów zostały zamieszczone w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne bądź możliwe ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych, mogące wystąpić w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym czy infrastrukturze telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Klienta, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego euroelectro.eu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego euroelectro.eu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub przyjętymi zwyczajami w tym zakresie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym euroelectro.eu, a w szczególności konieczności konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku jeśli nie naruszy to praw Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 8. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w świetle przepisów Kodeksu cywilnego oraz Usługodawcą będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej, a gdy to nie będzie możliwe będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z powodów prawnych, organizacyjnych bądź przyczyn technicznych. Zmiana regulaminu następuje z dniem zamieszczenia jego nowej wersji na stronie Sklepu Internetowego euroelectro.eu. Zamówienia Klientów złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu są realizowane zgodnie z zapisami dotychczasowych jego postanowień.
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
do góry | powrót

§16 Polityka prywatności

Polityka prywatności
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: Audio Video Design Sp. z o.o., Kurantów 34, 02-873, Warszawa e-mail: sklep@euroelectro.eu

1. Dane dostępowe i hosting
Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.
Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.
Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy
Gromadzimy dane osobowe wtedy, kiedy nam je Państwo przekazują, składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego, chatu lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w jakiej kontaktują się Państwo z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane zostaną skasowane, chyba że wyrażą Państwo swoją zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych lub my zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

3. Przekazywanie danych
W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
Przekazywanie danych firmie kurierskiej
Jeśli udzielą nam Państwo w trakcie lub po złożeniu zamówienia swoich danych w tym adres e-mail oraz numer telefonu, przekażemy je firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy. Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na szybkim i prawidłowym zrealizowaniu Państwa zamówienia.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa

4. E-Mail-Newsletter
Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.
Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Cookies i analityka internetowa
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.
Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.
Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

6. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu
Google AdWords Remarketing
Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.
 

Alternatywnie mogą Państwo wyłączyć stosowanie cookies przez dostawców trzecich, odwiedzając witrynę do dokonania stosownej dezaktywacji (Network Advertising Initiative).

7. Wtyczki portali społecznościowych
Wykorzystanie wtyczek społecznościowych
Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znjadują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/)."
Wtyczki video dla Youtube
Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla Youtube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

W przypadku materiałów video z Youtube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

8. Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii
Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii poprzez Ceneo.pl Sp. z o. o. - Program Zaufane Opinie
Jeśli złożycie Państwo u nas zamówienie, przekażemy Państwa adres mailowy do , Ceneo Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań (http://info.ceneo.pl/zaufane-opinie/), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie. Wystawienie opinii jest dobrowolne.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Ceneo.pl Sp. z o. o. .
Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku oraz polepszeniu jakości świadczonych usług.

9. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Audio Video Design Sp. z o.o., Kurantów 34, 02-873, Warszawa e-mail: sklep@euroelectro.eu

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

*******************************************************************

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

********************************************************************

do góry | powrót

Powrót do poprzedniej strony

Facebook